Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová

01. 07. 2019 - 06. 10. 2019

Úplná uzavírka silnic III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude omezen silniční provoz v obci Jívová i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 1.7. do 6.10.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890341, 890328 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891341 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:
  1. etapa: 1.7. – 25.8.2019
  2. etapa: 26.8. – 1.9.2019
  3. etapa: 2.9. – 6.10.2019
 
V termínu 1. etapy bude pro BUS umožněn průjezd obcí Jívovou pouze po silnici III/44434 a to v úseku od Bělkovického Údolí – střed obce – směr Hraničné Petrovice. Spoje uvedených linek budou vedeny v upravených trasách takto:
 
Linka 890341
u spojů do Jívové, které neobsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Vésky po silnicích III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – III/44434 v Jívové do zastávky Jívová,nám.
Zastávka Dolany,Véska,Dolní bouda nebude těmito spoji obsluhována.
 
u spojů do Jívové, které obsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Pohořan po III/ 44315 – na III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – III/44434 v Jívové do zastávky Jívová,nám.
Pro linku bude vydaný výlukový JŘ s platností do 1.7.2019, viz níže.
 
 
Linka 890328
bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek, kromě přímých spojů č. 7, 14, 24, z Jívové do Domašova n.B. Tyto spoje budou z Jívové vedeny po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – II444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st.
Z důvodu časových návazností na spoje linky 890341 bude na tuto linku vydaný výlukový JŘ s platností do 1.7.2019.
 
 
Linka 891341
spoje, které jsou vedeny do / ze zastávky Jívová,nám. (pouze v SO + Ne) budou zkráceny a ukončeny cca 200m vpravo na místní komunikaci před obcí Jívová (za fotbalovým hřištěm). V tomto prostoru se autobusy otočí a vyčkají času odjezdu dle platného JŘ.
Zastávka Jívová,nám. bude pro tuto linku přesunuta do tohoto prostoru k náhradnímu označníku.
 
 
 
 
V termínu 2. etapy (pokládání finální vrstvy) bude pro BUS umožněn vjezd a výjezd do obce Jívová pouze po III/44434 a to ze směru Hraničné Petrovice – čerpací stanice a zpět.
 
V termínu 2.etapy budou změny ve vedení autobusové dopravy zveřejněny formou přepravního opatření. Přesný termín zahájení 2.etapy bude závislý na postupu prací pracovníků společnosti zhotovitele a bude operativně oznámen v předstihu.  
 
Linka 890341
u spojů do Jívové, které neobsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Vésky po silnicích III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – II/444 Hraničné Petrovice - III/44434 do Jívové, kde se otočí po místní komunikaci okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.
Zastávka Dolany,Véska,Dolní bouda nebude těmito spoji obsluhována.
Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.
 
u spojů do Jívové, které obsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Pohořan po silnicích III/ 44315 – na  III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – – II/444 Hraničné Petrovice - III/44434 do Jívové, kde se otočí po MK okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.
Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.
 
 
Linka 890328
bude vedena po obousměrné objízdné trase z Domašova u Št. po silnicích III/44434 s odbočením na III/44436 – II/444 Hraničné Petrovice - III/44434 do Jívové, kde se otočí po místní komunikaci okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.
 
Přímé spoje č. 7, 14, 24, z Jívové do Domašova n.B. budou z Jívové pokračovat po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – II444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st.
Zastávky Bělkovice-Lašťany,Bělk.údolí rozc. a Jívová,č.126 nebudou obsluhovány bez náhrady.
Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.
 
Linka 891341
spoje, které jsou vedeny do / ze zastávky Jívová,nám. (pouze v SO + Ne) budou zkráceny a ukončeny cca 200m vpravo na místní komunikaci před obcí Jívová (za fotbalovým hřištěm). V tomto prostoru se autobusy otočí a vyčkají času odjezdu dle platného JŘ.
Zastávka Jívová,nám. bude pro tuto linku přesunuta do tohoto prostoru.
 
 
 
V termínu 3.etapy bude pro BUS umožněn průjezd obcí Jívová všemi směry dle platných jízdních řádů
V termínu této etapy budou mít, po domluvě se stavbou, uvedené autobusové linky umožněn průjezd obcí Jívová bez omezení s obsluhou všech zastávek dle platných (nevýlukových) jízdních řádů.

 

Soubory ke stažení


Soubor typu pdfVýlukový JŘ linky 890328 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí (dopravce VOJTILA Trans, s.r.o.)(92,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýlukový JŘ linky 890341 Olomouc-Dolany-Jívová (dopravce VOJTILA Trans, s.r.o.)(90,7 kB)stáhnout


Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj