Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina - ZMĚNA

30. 04. 2019 - 06. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina - ZMĚNA

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací při rekonstrukci komunikace na silnici II/446 v obci Libina dochází ke změně etap a jejich termínů.

 
Termín uzavírky: od 30.4. do 31.10.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 930204, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:
1.etapa    30.4. – 15.7.2019
1A.etapa 16.7. - 18.8.2019 (vložena nová etapa)
2.etapa   18.8. – 31.10.2019 (začne až po ukončení 1A.etapy)
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
V termínu 1.etapy: (uzavřený úsek od křiž. silnic II/446 x II/370 po ČS v Libině)
 
Linka 890325
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zast. Nová Hradečná,ObÚ do obce Hradec po silnici III/31550 – s odbočením na silnici III/44412 – III/44628 – II/446 Šumvald – Dolní Libina s odbočením na silnici II/370 – po silnici III/37010 s odbočením na silnici III/44631 Mostkov, Václavov – s odbočením na silnici III/44630 do Libiny na silnici II/446 – III/44629a (směr Kamenná) – III/31545 (zast. Libina,ZŠ) zpět na II/446 a dále ve své trase směr Horní Libina.
Zastávka Nová Hradečná,Hradec bude zrušena a nahrazena zastávkou Nová Hradečná,Hradec,u kaple.
Zastávka Libina u Cásků bude zrušena a nahrazena zastávkou Libina,pálenice.
Zastávka Libina,nám. bude zrušena a nahrazena zastávkou Libina,ZŠ.
Zastávky Libina,u kříže a Libina,Svazarm budou zrušeny bez náhrady.
 
Linka 930204
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Libina,Svazarm dále po silnici II/446 s odbočením do areálu firmy Q-Tech a po otočení zpět na silnici II/446 přes náměstí v Libině s odbočením na silnici III/44630 – s odbočením na silnici III/44631 Václavov, Mostkov do zastávky Oskava,Mostkov,kaple a dále ve své trase.
Zastávka Oskava,Nemrlov,rozc.Mostkov bude přemístěna na silnici III/44631, před křižovatku s III/37010 k náhradnímu označníku.
Zastávky Libina,u kříže, Libina,u Cásků, Libina,pálenice a Šumvald,Břevenec,u háje budou zrušeny bez náhrady.
 
Linka 950157
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Libina,nám. dále po silnici II/446 s odbočením do areálu firmy Q-Tech a po otočení zpět na II/446 přes náměstí v Libině s odbočením na III/44630 – s odbočením na III/44631 Václavov, Mostkov – s odbočením na III/37010 ( směr Libina ) -  po silnici II/370 -  s odbočením na II/446 do zastávky Šumvald,rozc.Libina a dále ve své trase.
Zastávka Libina,u Cásků bude zrušena a od 9.5.2019 nahrazena zastávkou Libina,pálenice.
 
 
V termínu 1A.etapy: (uzavřený úsek silnice II/446 od počátku obce Libina včetně prostoru křižovatky se silnicí II/370 směr Rýmařov u Restaurace "Na Rozcestí")
 
Uvedeným úsekem budou mít autobusové linky 890325 a 950157 umožněný průjezd a budou vedeny dle stejných výlukových jízdních řádů jako v 1.etapě, až na výjimku v termínech od 24.7. do 27.7.2019 a od 15.8. do 18.8.2019, kdy bude úsek uzavřený i včetně BUS.
 
V termínech úplné uzavírky včetně BUS (tj. od 24.7. do 27.7.2019 a od 15.8. do 18.8.2019) nebude umožněn spojům linek 890325 a 950157 obousměrný průjezd po silnici II/446 v obci Libina s možností odbočení na silnici II/370 směr Rýmařov u Restaurace „Na Rozcestí“.
Uvedené linky budou obousměrně vedeny po objízdné trase v Šumvaldu ze silnice II/446 odbočí na silnici III/44629 – s odbočením v Břevenci na silnici III/37013 – silnici II/370 – s odbočením na silnici III/37010 a dále ve svých trasách.

Zastávka Šumvald,rozc.Libina na silnici II/446 bude přemístěna o cca 160m na stejnojmennou zastávku v Šumvaldu na silnici III/44629 (směr Břevenec).

Zastávka Libina,pálenice bude zrušena a nahrazena zastávkou Šumvald,Břevenec,u háje (na silnici II/370 ve směru od Břevence).   

Uvedené změny, v termínu úplné uzavírky včetně BUS, budou zveřejněny dopravci formou přepravního opatření na zastávkách.

 

V termínu 2.etapy: (od ČS v Libině po náměstí v Libině)
 
Linka 890325
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zast. Libina,u Cásků po silnici II/446 Dolní Libina – s odbočením na silnici II/370 – po III/37010 s odbočením na III/44631 Mostkov, Václavov – s odbočením na III/44630 do Libiny na II/446 – III/44629a (směr Kamenná) – III/31545 (zast. Libina,ZŠ) zpět na silnici II/446 a dále ve své trase směr Horní Libina.
Zastávka Libina,nám. bude zrušena a nahrazena zastávkou Libina,ZŠ.
Zastávky Libina,u kříže a Libina,Svazarm budou zrušeny bez náhrady.
 
Linka 930204
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Libina,Domov důchodců dále po silnici II/446 – s odbočením na III/44629a (směr Kamenná) – III/31545 (zast. Libina,ZŠ) zpět na silnici II/446 v Libině s odbočením na III/44630 – s odbočením na III/44631 Václavov, Mostkov do zastávky Oskava,Mostkov,kaple a dále ve své trase.
Zastávka Oskava,Nemrlov,rozc.Mostkov bude přemístěna na silnici III/44631, před křižovatku s III/37010 k náhradnímu označníku.
Zastávka Libina,nám. bude zrušena a nahrazena zastávkou Libina,ZŠ.
Zastávky Libina,Svazarm, Libina,u kříže, Libina,u Cásků, Libina,pálenice a Šumvald,Břevenec,u háje budou zrušeny bez náhrady.
 
Linka 950157
bude vedena po obousměrné objízdné trase ze zastávky Libina,hor.škola dále po silnici II/446 – s odbočením na III/44629a (směr Kamenná) – III/31545 (zast. Libina,ZŠ) zpět na II/446 v Libině s odbočením na III/44630 – s odbočením na III/44631 Václavov, Mostkov – s odbočením na III/37010 (směr Libina) -  po II/370 - s odbočením na silnici II/446 do zastávky Libina,u Cásků a dále ve své trase.
Zastávka Libina,nám. bude zrušena a nahrazena zastávkou Libina,ZŠ.
 
 
Vzhledem k velké časové a kilometrické náročnosti objízdných tras budou na uvedené linky, v obou etapách zvlášť (1. + 1A. etapy a 2. etapa), vydány výlukové jízdní řády, ve kterých bude zapracováno vedení konkrétních spojů a obsluha jednotlivých zastávek uvedenými linkami, viz níže.

 

Soubory ke stažení


Soubor typu pdfVýlukový JŘ linky 890325 Uničov-Troubelice-Libina (dopravce VOJTILA Trans, s.r.o.)(108,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýlukový JŘ linky 930204 Šumperk-Hrabišín-Libina-Oskava (dopravce ARRIVA MORAVA, a.s.)(112,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýlukový JŘ linky 950157 Jeseník-Olomouc-Brno (dopravce ARRIVA MORAVA, a.s.)(93,7 kB)stáhnout


Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj