Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/436 ul. Polní v Přerově - ZMĚNA

25. 02. 2019 - 29. 07. 2019

Úplná uzavírka silnice II/436 ul. Polní v Přerově - ZMĚNA

Termín uzavírky: od 11.3.2019 do 28.7.2019 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky MHD 925101 a VLD 950154 v závazku Olomouckého kraje dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Z důvodu stavby mimoúrovňového křížení s železnicí, která navazuje na ulici Polní v Přerově bude tato ulice uzavřená i pro autobusovou dopravu.

Linka MHD 925101 pouze spoje č. 6 a č. 8

budou vedeny ul. Komenského, Palackého, přes most Míru, ul. Velká Dlážka až na světelnou křižovatku u Lidlu a dále ve stávající trase. U těchto spojů bude zrušena zastávka Přerov,Polní a nahrazena obsluhou zastávek Přerov,pivovar; Přerov,Palackého a Přerov,Velká Dlážka.

Příměstská linka VLD 950154

bude obousměrně vedena po objízdné trase z ul. Velké Novosady přes most Legií s odbočením na nábř. Dr. Edvarda Beneše, ul. Velká Dlážka až na světelnou křižovatku u Lidlu a dále ve stávající trase. U této linky budou obslouženy všechny zastávky.

Vzhledem k tomu, že veškerý automobilový provoz bude využívat jako spojnici směr Olomouc ulici Velká Dlážka, lze předpokládat dopravní přetížení této ulice a s tím spojené zpoždění spojů i na ostatních autobusových linkách MHD i VLD v závazku Olomouckého kraje projíždějících touto částí města Přerova.

V souvislosti s úplnou uzavírkou ul. Polní se Rada města Přerova rozhodla schválit provoz MHD Přerov v prvním týdnu, tzn. od 11.3. do 18.3.2019 včetně, pro všechny cestující ZDARMA.


 

Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish