Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/434 ul. Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice

18. 03. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice II/434 ul. Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici II/434 v obci Radslavice bude uzavřený postupně průtah obcí i pro autobusové linky. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. 

Termín uzavírky:

-        od 18.3. do 4.8.2019 (1.etapa),

-        od 1.7. do 30.9.2019 (2.etapa, 1.fáze až po ukončení 1.etapy)

-        od 1.10. do 30.11.2019 (2.etapa, 2.fáze).

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 920503 dopravce VOJTILA Trans; 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA Morava.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu první etapy (uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Kozlovic po křižovatku u Hasičské zbrojnice):

Pro linku 920503 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna před MŠ na II/434 směr Sušice.

Pro linky 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna o cca 100 m dále do ulice Na Návsi k blízkosti prodejny potravin.

 
Linka 920503
sp.č.22, 212 a 213 budou vedeny obousměrně po objízdné trase z Tučína po III/43714 do Pavlovic u Př. s odbočením na III/43417 do Radslavic, kde obslouží náhradní zastávku za zastávku Radslavice, náves na silnici II/434 před budovou MŠ a bude pokračovat do Sušic dle platné licence.
 
Linky 920518, 920522, 920523 a 920930
spoje budou obousměrně vedeny v Radslavicích z náhradní zastávky Radslavice, náves po objízdné trase okolo OÚ na III/43415 (ul. Slaměníkova) do Grymova a dále po III/43413 do Kozlovic a dále dle platné licence.
 
Vlivem objízdné trasy v průběhu této etapy může docházet ke zpoždění spojů dotčených linek přibližně do 5 minut.
Přechod na druhou etapu bude závislý na postupu stavebních prací a bude v předstihu upřesněn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V termínu druhé etapy, první fáze (uzavřený úsek od křižovatky u Hasičské zbrojnice po křižovatku u sousoší Cyrila a Metoděje směr Sušice / Pavlovice u Př. - včetně křižovatky!):

Na základě požadavku obce Radslavice budou autobusy zajíždět a otáčet se v centru obce Radslavice.

Pro linky 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice,náves obousměrně vrácena do původní polohy.

Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 obousměrně přemístěna na III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce.

 
Linka 920503
sp.č.22, 212 a 213 budou z Pavlovic u Př. vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po III/43714  a III/43414 do Radslavic, kde se otočí okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a bude pokračovat zpět po III/43414 směr Tučín dle platné licence.
 
Linky 920518 a 920930
spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde se otočí okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
 
Linka 920522
spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny po objízdné trase III/43417, III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde se otočí okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po III/43714, III/43414 do Radslavic, kde se otočí okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
 
Linka 920523
spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po III/43714, III/43414 do Radslavic, kde se otočí okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
 
 
V termínu druhé etapy, druhé fáze (uzavřený úsek od křižovatky u sousoší Cyrila a Metoděje po konec obce směr Sušice, směr Pavlovice u Př. již bude pro BUS průjezdný):
 
Pro linky 920503 ( sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice,náves obousměrně v původní poloze.
 
Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 stále obousměrně přemístěna na III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce.
 
 
Linka 920503
sp.č.22, 212 a 213 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic  Př. a po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Tučín.
 
Linky 920518 a 920930
spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
 
Linka 920522
spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny dle platné licence do zastávky Radslavice,náves.
Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
 
Linka 920523
spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
 
Vlivem delších objízdných tras při druhé etapě bude nutné na vybraných linkách vytvořit výlukové jízdní řády. Upřesňující informace ohledně přechodu na druhou etapu budou zveřejněny s předstihem v závislosti na postupu stavebních prací.

 

Další změny ve veřejné dopravě

Vlaky v době výluky nahradí autobusová doprava

18.03.2019 – 21.03.2019

Od pondělí 18. března do čtvrtka 21. března vždy od 8.30 do 13.30 hodin nebudou jezdit vlaky na trati 300 v úseku Vyškov na Moravě – Nezamyslice. Výluku si vyžádá údržba a oprava trati a odstranění vegetace z jejího okolí. více »

Železnici z Olomouce do Bruntálu čeká výluka

18.03.2019 – 22.03.2019

Od pondělí 18. března do pátku 22. března bude omezen provoz na železniční trati číslo 310 Olomouc – Bruntál. Výluka bude probíhat ve dvou etapách, konkrétní úseky jsou uvedeny v příloze. více »

Provoz na tratích poznamená výluka

18.03.2019 – 21.03.2019

Příští týden musejí cestující na železničních tratích číslo 273 a 275 počítat s komplikacemi. Od pondělí 18. března od 7.50 hodin do čtvrtka 21. března do 16.35 hodin proběhne v úsecích Senice na Hané - Kostelec na Hané trati číslo 273 a Senice na Hané – Drahanovice trati číslo 275 nepřetržitá výluka. více »

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish