Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky a částečná uzavírka ulic Pionýrů, Příčná, Květná v Mohelnici

15. 04. 2019 - 31. 10. 2019

Úplné uzavírky a částečná uzavírka ulic Pionýrů, Příčná, Květná v Mohelnici

Termín uzavírky: od 15.4. do 31.10.2019
 
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 933242 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:
od 15.4. do 31.7.2019           1. – 4. etapa, úplná uzavírka ul. Pionýrů
od 1.8. do 31.10.2019           5.etapa, úplná uzavírka ul. Příčná
od 1.5. do 24.5.2019             částečná uzavírka ul. Květná
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
V termínu 1. – 4. etapy:
sudé spoje uvedené linky budou vedeny po objízdné trase z ul. Spartakiádní – ul. Staškova – ul. Růžová – ul. Květná a dále ve své trase. V ulicích Růžová a Staškova bude po dobu těchto etap zavedený obousměrný silniční provoz.
Autobusová zastávka Mohelnice,Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v ul. Růžová, téměř naproti stávající zastávky Mohelnice,Růžová u zpevněné plochy před domem č.p.27.
 
V opačném směru budou liché spoje uvedené linky vedeny ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.
 
 
V termínu 5. etapy:
uvedenou místní komunikací není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. Uvedená linka bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.
 
 
V termínu částečné uzavírky ul. Květná:
bude umožněn průjezd spojům uvedené linky vždy po volné části vozovky, okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max. 50 m.

 

Další změny ve veřejné dopravě

Rychlost vlaků omezí výluka traťové koleje

24.04.2019 – 28.04.2019

Od středy 24. do neděle 28. dubna proběhne výluka jedné ze dvou kolejí na železniční trati číslo 270 v úseku Rokytnice u Přerova – Prosenice. Omezení potrvá každý den od 7.10 do 16.50 hodin. více »

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish