Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Jesenická s ulicí M. R. Štefánika v Šumperku

08. 07. 2019 - 26. 07. 2019

Částečná uzavírka ul. Jesenická s ulicí M. R. Štefánika v Šumperku

Z důvodu realizace stavebních prací při akci „Revitalizace dvorního traktu Jesenická, Palackého“ bude omezeno odbočování z ul. Jesenická do ul. M. R. Štefánika i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 8.7. do 26.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 935231, 935232, 935234 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Uvedeným úsekem nebude umožněno odbočení spojům dotčených linek ve směru z ul. Jesenická do ul. M. R. Štefánika, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z ul. Jesenická s odbočením do ul. Žerotínova a ul. Lautnerova zpět na ul. M.R. Štefánika do zastávky Šumperk,Štefánikova,Lékařský dům.
 
Autobusové zastávky bude obslouženy dle platných jízdních řádů.
 
 
Vlivem vedení spojů uvedených linek po objízdné trase může docházet k jejich zpoždění cca do 3 minut.

 

Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj