Změny ve veřejné dopravě

Kokory, uzavírky silnic a místních komunikací

02. 05. 2018 - 19. 08. 2019

Uzavírky silnic v obci Kokory

V termínu od 2.5.2018 do 19.8.2019 dochází z důvodu výstavby kanalizace a ČOV k částečným nebo úplným uzavírkám silnic I/55, III/0553, III/0554, III/4361 a místních komunikací v obci Kokory.

 

Dotčené linky: 891351, 920512, 920513 a 950154 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

V současné době při částečné uzavírce silnice I/55 v různých úsecích je vždy silniční provoz řízený semafory, případně v pracovní době pracovníky stavby a je umožněn průjezd spojům všech dotčených linek.

Při úplné uzavírce silnice III/0554 směr Rokytnice nejsou dotčené linky omezeny, jelikož uvedeným úsekem nejsou vedeny.

Při úplné uzavírce silnice III/4361 směr Žeravice bude umožněn průjezd spojům dotčené linky 920513 s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu. Ostatní dotčené linky tímto úsekem nejsou vedeny.

V úsecích, kde bude silniční provoz řízený SSZ je nutné počítat s mírným zpožděním spojů dotčených linek cca do 5 minut.


 

Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj