Změny ve veřejné dopravě

Seloutky, úplná uzavírka silnic

20. 08. 2018 - 19. 10. 2018

Úplná uzavírka silnic III/37762 a III/37771 v obci Seloutky

Termíny uzavírek:

20.8. –  14.9.2018 etapa 1 - úplná uzavírka
1.9. –  5.10.2018 etapa 2 - částečná uzavírka
27.8. –  28.9.2018 etapa 3 - částečná uzavírka
14.9. – 19.10.2018 etapa 4 - částečná uzavírka

Dotčené linky: 780409 Prostějov-Otaslavice a 780410 Prostějov-Určice-Kobylničky dopravce FTL, a.s.  

Úplná uzavírka – etapa 1
Objízdná trasa uvedených linek bude po dobu etapy 1 uzavírky obousměrně vedena v obci Seloutky ze silnice III/37771 po místní komunikaci na silnici III/37762 a dále dle platného jízdního řádu. Zastávka Seloutky bude přemístěna ke křižovatce silnice III/37762 s místní komunikací (poblíž čp. 47).


Částečná uzavírka – etapa 2
Autobusům veřejné linkové dopravy bude při etapě 2 uzavírky umožněn průjezd uzavírkou. Zastávka Seloutky ve směru do Prostějova bude po dobu prací v místě zastávky na dobu nezbytně nutnou přemístěna. 


Částečná uzavírka – etapa 3 a 4
Autobusům veřejné linkové dopravy bude při etapě 3 a 4 uzavírky umožněn průjezd uzavírkou, všechny zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.


 

Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish