Změny ve veřejné dopravě

Laškov,Kandia, úplná uzavírka mostu

06. 07. 2018 - 31. 12. 2018

Úplná uzavírka mostu v obci Laškov,Kandia

Z důvodu havarijního stavu mostu 448-001 na silnici II/448 mezi obcemi Kandia a Laškov dochází z rozhodnutí Správy silnic Olomouckého kraje ke změně tonáže projíždějících vozidel, která se týká i autobusů. Z tohoto důvodu je autobusům průjezd přes most zakázán.
 
 
Od 6. 7. 2018 (do provedení opravy mostu) dojde k úplné uzavírce mostu 448-001 v obci Laškov, Kandia.
 
Dotčené linky: 780439, 780440, 780441 a 780442 (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.).
 
Objízdné trasy:
 
Linka 780439 Konice-Pěnčín-Lutín-Olomouc:
Spoje 5, 11, 35, 29, 10 a 32 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Konice,Nová Dědina,Na Pindě přes zastávky Laškov,Kandia, Pěnčín,ObÚ (tyto budou obslouženy) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Spoje 6 a 20 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Čekárna přímo na zastávku Laškov,Kandia (přes obec Pěnčín) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna. 
 
Spoj 19 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Kandia přes zastávku Pěnčín,ObÚ na zastávku Laškov,čekárna a z této zastávky bude spoj pokračovat na zastávku Drahanovice,Ludéřov,res. a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna. 
 
Spoj 18 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Drahanovice,Ludéřov,res. přes zastávku Pěnčín,ObÚ do zastávky Laškov,čekárna a odtud bude pokračovat přes zastávku Pěnčín,ZŠ do zastávky Přemyslovice,Sokolovna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.
 
Změny v návaznostech: 
- 780439/5 vyčká na spoj 780442/3 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
- 780439/11 vyčká na spoj 780441/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
Linka 780440 Prostějov-Pěnčín-Konice-Kladky:
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Laškov,Kandia přímo na zastávku Konice,Nová Dědina,Na Pindě a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Změny v návaznostech: 
- 780440/8 vyčká na spoj 780442/5 v zastávce Pěnčín,ObÚ
- 780440/13 vyčká na spoj 780439/18 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
- 780440/17 vyčká na spoj 780442/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
Linka 780441 Prostějov-Pěnčín-Polomí:
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitova v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar; Laškov,Dvorek a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
 
Změny v návaznostech: 
- 780441/13 vyčká na spoj 780439/32 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
- 780441/16 vyčká na spoj 780439/35 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 
 
Linka 780442 Raková u Konice-Pěnčín-Olomouc:
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitovu v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

 

Soubory ke stažení


Soubor typu pdf780439-vylukovy.pdf(179,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf780440-vylukovy.pdf(108,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf780441-vylukovy.pdf(103,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf780442-vylukovy.pdf(106,6 kB)stáhnout


Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish