WEBOVÁ APLIKACE CESTUJOK

WEBOVÁ APLIKACE CESTUJOK

K 1. 9. 2018 byla na webu www.cestujok.cz spuštěna webová aplikace pro cestující veřejnost, jejímž smyslem je poskytnout cestujícím maximální možný rozsah informací o veřejné dopravě IDSOK.

Webová aplikace je tzv. uživatelskou částí Centrálního Dispečinku IDSOK (dále jen CD IDSOK), primárně je tedy postavena na datech z CD IDSOK, kterých je využíváno napříč veškerou funkcionalitou aplikace.

Mezi základní funkce, které jsou v aplikaci rozděleny do celkem čtyř záložek na webu www.cestujok.cz, patří:

Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj