Výňatky z Tarifu IDSOK a Smluvních přepravních podmínek IDSOK platné od 1. 7. 2019