SKUPINOVÉ CESTOVÁNÍ

Vzhledem k omezené kapacitě autobusů je nezbytné přepravu skupiny 15 a více osob nahlásit nejpozději 48 hodin předem příslušnému dopravci. Dopravce situaci vyhodnotí a neprodleně sdělí zástupci skupiny, zda bude či nebude možno příslušným spojem požadovanou přepravu skupiny cestujících zajistit.

Při nahlašování požadované přepravy prosím uveďte:

  • Počet osob
  • Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas, číslo linky
  • Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku, čas, číslo linky