Končí omezený režim provozu víceúčelového autobusu Olomouckého kraje

S platností od 1. 7. 2021 bude víceúčelový autobus Olomouckého kraje opětovně provozován ve dvou základních variantách:

  • pro 40 osob s možností navíc přepravit 2 osoby se sníženou schopností pohybu na vozíčku,
  • pro 33 osob s možností navíc přepravit 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku.

Provoz autobusu bude probíhat na základě objednaných termínů zapsaných v rezervačním kalendáři. Při vstupu do vozidla a po celou dobu jízdy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor a chránit tak nejen své zdraví, ale i zdraví spolucestujících.