Klub rodičů při SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou

Stalo se již tradicí našeho Klubu rodičů při SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, že na jaře vyrážíme na výlet do Termálního parku v lázních Velké Losiny. V letošním školním roce tento výlet připadl na úterý 14 května 2019. Ač nám tentokrát počasí moc nepřálo, tak jsme si náladu nenechali pokazit a celí natěšení v 8 hodin nastoupili do bezbariérového autobusu. Cesta rychle utíkala a tak jsme se už za dvě hodiny všichni koupali v teplé vodě a užívali si radovánek, které park nabízí. Ti odvážnější se dokonce přes nepřízeň počasí odvážili vyplavat z vnitřního bazénu ven, ale zima nás brzy zase zahnala dovnitř. Kolem poledne už nás hlad zavedl do místního bufetu, kde jsme poobědvali a zase se rychle vrhli do vody. Vyměřené tři hodiny rychle utekly a byl čas pomalu se chystat k návratu. Cestou k autobusu zbyl čas i na zmrzlinu a zakoupení malých suvenýrů. Voda mnohé tak vyčerpala, že cestu domů prospali. Celý rodinný výlet se moc vydařil. Společný čas si užili děti, rodiče i prarodiče.

Tímto děkujeme škole za umožnění pořádání společných akcí a velké díky rovněž patří Krajskému úřadu Olomouc za poskytnutí autobusové dopravy zdarma. Dále děkujeme panu řidiči, že nás bezpečně dopravil tam i zpět – díky němu, jeho vstřícnosti a ochotě jsme prožili krásné dopoledne. Samozřejmě poděkování patří i paní učitelce Gaďourkové a paní asistence Martině Krejčiříkové za pomoc s dětmi.

Za Klub rodičů – Jarmila Kremplová, SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou