SŠTZ Mohelnice

Děkujeme za možnost využití autobusu. Zorganizovali jsme exkurzi na BVV Brno.

Hodnotíme velice dobře včasnost přistavení, ochotu a vstřícnost řidiče, bezpečnou a plynulou jízdu.

Služba je přínosem pro školství a měla by pokračovat i v příštím roce.

Ing. Vojtěch VYDRA

SŠTZ Mohelnice