Užívání a rezervace víceúčelového autobusu Olomouckého kraje

Základní informace a pravidla:

 • Objednávka musí být učiněna nejméně 3 dny s předstihem, při dodržení postupu objednávání (v rezervačním kalendáři zjistit, zda je zvolený den neobsazený, vyplnit rezervační formulář a odeslat rezervaci); po doručení vyplněného formuláře na KIDSOK bude vozidlo zarezervováno a v rezervačním kalendáři zapsáno, který subjekt vozidlo objednal.
 • Vozidlo bude primárně sloužit jako přepravní, případně výukové nebo propagační pro krajské organizace, krajský úřad a organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku.
 • Vozidlo nemůže být z technických důvodů (příměstský charakter vozidla) využíváno k zahraničním cestám.
 • Vozidlo nebude objednáváno, rezervováno na více dnů pro jeden subjekt za sebou (tedy situace, kdy bude parkovat mimo základnu), jeho využití je především jednodenní v rámci našeho kraje (výuka, převozy, odvoz na semináře apod.). Ve výjimečných případech může být využití vícedenní, např. propagační akce.
 • Vozidlo lze využívat ke svému účelu pouze v pracovní dny, především v době od 7 do 17 hodin. Mimo tuto dobu budou žádosti posuzovány individuálně.
 • Náklady na dopravu autobusem hradí Olomoucký kraj a další vzniklé náklady (např. parkovné, apod.) hradí objednatel.
 • Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku si mohou objednat rezervaci autobusu na dané čtvrtletí (maximálně 2 termíny měsíčně) ještě 15 dnů před termínem spuštění rezervací (od 15. 10., od 15. 1., od 15. 4. a od 15. 7.)
 • Vozidlo lze objednávat k datům od 1. 11. na 1. čtvrtletí, od 1. 2. na 2. čtvrtletí, od 1. 5. na 3. čtvrtletí a od 1. 8. na 4. čtvrtletí.
 • Každý další objednatel si může rezervovat autobus maximálně 1 x měsíčně (v předchozím období byla rezervace omezena na 2 rezervace měsíčně a mnoha dalším žadatelům nemohlo být vyhověno). Pokud zůstanou na dané čtvrtletí volné termíny, budou následně nabídnuty k dalším rezervacím pro všechny organizace).
 • S výjimkou objednávky pro osoby se sníženou schopností pohybu na vozíku, by neměla být obsaditelnost vozidla nižší než 20 osob.
 • Celkový počet míst v autobusu je:
  • varianta I.: 45 míst s možností navíc přepravit i 2 osoby se sníženou schopností pohybu na vozíčku,
  • varianta II.: 33 míst s úpravou pro přepravu 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku.
 • KIDSOK a každý objednatel víceúčelového vozidla Olomouckého kraje musí maximálně dbát na ekonomické a efektivní využití vozidla (časové rámce, vzdálenosti, počty osob apod.). O změně cíle cesty, místech nástupu, trase, místech a počtu zastávek v průběhu cesty, včetně parkování vozidla rozhoduje výhradně řidič autobusu s ohledem na bezpečnost cestujících a v souvislosti s technickými možnostmi vozidla.
 • Odpovědnou a kontaktní osobou na straně KIDSOK je Petr Siegl, tel. 587 336 668. Kontaktní email pro úpravy a změny v rezervacích: autobus@kidsok.cz.

 

 

Kalendář obsazených termínů busu Olomouckého kraje