Od 1. 6. 2021 dojde k obnovení provozu víceúčelového autobusu Olomouckého kraje v omezeném režimu do dalšího rozvolnění

 

Základní informace a pravidla:

 • Rezervační formulář musí být odeslán nejméně 3 dny před termínem rezervace, při dodržení postupu rezervace (v rezervačním kalendáři zjistit, zda je zvolený den neobsazený, vyplnit rezervační formulář a odeslat rezervaci); po doručení vyplněného formuláře na KIDSOK bude vozidlo zarezervováno a v rezervačním kalendáři zapsáno, který subjekt vozidlo objednal.
 • V případě zrušení rezervace ze strany objednatele musí být zaslána zpráva na kontaktní e-mail s dostatečným předstihem, aby bylo možné nabídnout uvolněný termín jiné organizaci.
 • Vozidlo bude primárně sloužit jako přepravní, případně výukové nebo propagační pro krajské organizace, krajský úřad a organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku.
 • Vozidlo nemůže být z technických důvodů (příměstský charakter vozidla) využíváno k zahraničním cestám.
 • Vozidlo nelze rezervovat na více dnů pro jeden subjekt za sebou (tedy situace, kdy bude parkovat mimo základnu), jeho využití je především jednodenní v rámci našeho kraje (výuka, převozy, odvoz na semináře apod.). Ve výjimečných případech může být využití vícedenní, např. propagační akce.
 • Vozidlo lze využívat ke svému účelu pouze v pracovní dny, a především v době od 7 do 16 hodin (zkrácená doba z důvodů pravidelné dezinfekce autobusu po každé jízdě). Mimo tuto dobu budou žádosti posuzovány individuálně.
 • Náklady na dopravu autobusem hradí Olomoucký kraj a další vzniklé náklady (např. parkovné, apod.) hradí objednatel.
 • Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku, mohou zaslat rezervační formulář na dané čtvrtletí (maximálně 2 termíny měsíčně) ještě 15 dnů před termínem spuštění rezervací. Od 15. 10. na 1. čtvrtletí (leden, únor, březen), od 15. 1. na druhé čtvrtletí (duben, květen, červen), od 15. 4. na třetí čtvrtletí (červenec, srpen, září) a od 15. 7. na čtvrté čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec).
 • Ostatní organizace mohou zasílat rezervační formuláře (maximálně 1 termín rezervace měsíčně) k datům od 1. 11. na 1. čtvrtletí (leden, únor, březen), od 1. 2. na 2. čtvrtletí (duben, květen, červen), od 1. 5. na 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září) a od 1. 8. na 4. čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec). Pokud zůstanou na dané čtvrtletí volné termíny, budou následně nabídnuty k dalším rezervacím pro všechny organizace).
 • Obsaditelnost vozidla nesmí být nižší než 20 osob s výjimkou rezervace pro osoby se sníženou schopností pohybu na vozíku.
 • Celkový počet míst v autobusu je:
  • 20 míst s úpravou pro přepravu 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku.
 • KIDSOK a každý objednatel víceúčelového vozidla Olomouckého kraje musí maximálně dbát na ekonomické a efektivní využití vozidla (časové rámce, vzdálenosti, počty osob apod.). O změně cíle cesty, místech nástupu, trase, místech a počtu zastávek v průběhu cesty, včetně parkování vozidla rozhoduje výhradně řidič autobusu s ohledem na bezpečnost cestujících a v souvislosti s technickými možnostmi vozidla.
 • Při vstupu do vozidla a po celou dobu jízdy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor a chránit tak nejen své zdraví, ale i zdraví spolucestujících.
 • Odpovědnou a kontaktní osobou na straně KIDSOK je Petr Siegl, tel. 587 336 668. Kontaktní email pro úpravy a změny v rezervacích: autobus@kidsok.cz.

Kalendář obsazených termínů busu Olomouckého kraje