Do odvolání je provoz víceúčelového autobusu Olomouckého kraje zastaven

 

Základní informace a pravidla:

 • Rezervační formulář musí být odeslán nejméně 3 dny před termínem rezervace, při dodržení postupu rezervace (v rezervačním kalendáři zjistit, zda je zvolený den neobsazený, vyplnit rezervační formulář a odeslat rezervaci); po doručení vyplněného formuláře na KIDSOK bude vozidlo zarezervováno a v rezervačním kalendáři zapsáno, který subjekt vozidlo objednal.
 • V případě zrušení rezervace ze strany objednatele musí být zaslána zpráva na kontaktní e-mail s dostatečným předstihem, aby bylo možné nabídnout uvolněný termín jiné organizaci.
 • Vozidlo bude primárně sloužit jako přepravní, případně výukové nebo propagační pro krajské organizace, krajský úřad a organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku.
 • Vozidlo nemůže být z technických důvodů (příměstský charakter vozidla) využíváno k zahraničním cestám.
 • Vozidlo nelze rezervovat na více dnů pro jeden subjekt za sebou (tedy situace, kdy bude parkovat mimo základnu), jeho využití je především jednodenní v rámci našeho kraje (výuka, převozy, odvoz na semináře apod.). Ve výjimečných případech může být využití vícedenní, např. propagační akce.
 • Vozidlo lze využívat ke svému účelu pouze v pracovní dny, a především v době od 7 do 16 hodin (zkrácená doba z důvodů pravidelné dezinfekce autobusu po každé jízdě). Mimo tuto dobu budou žádosti posuzovány individuálně.
 • Náklady na dopravu autobusem hradí Olomoucký kraj a další vzniklé náklady (např. parkovné, apod.) hradí objednatel.
 • Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku, mohou zaslat rezervační formulář na dané čtvrtletí (maximálně 2 termíny měsíčně) ještě 15 dnů před termínem spuštění rezervací (od 15. 10. na 1. čtvrtletí, od 15. 1. na druhé čtvrtletí, od 15. 4. na třetí čtvrtletí a od 15. 7. na čtvrté čtvrtletí).
 • Ostatní organizace mohou zasílat rezervační formuláře k datům od 1. 11. na 1. čtvrtletí, od 1. 2. na 2. čtvrtletí, od 1. 5. na 3. čtvrtletí a od 1. 8. na 4. čtvrtletí (maximálně 1 termín rezervace měsíčně). Pokud zůstanou na dané čtvrtletí volné termíny, budou následně nabídnuty k dalším rezervacím pro všechny organizace).
 • Obsaditelnost vozidla nesmí být nižší než 20 osob s výjimkou rezervace pro osoby se sníženou schopností pohybu na vozíku.
 • Celkový počet míst v autobusu je:
  • varianta I.: 40 míst s možností navíc přepravit i 2 osoby se sníženou schopností pohybu na vozíčku,
  • varianta II.: 33 míst s úpravou pro přepravu 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku.
 • KIDSOK a každý objednatel víceúčelového vozidla Olomouckého kraje musí maximálně dbát na ekonomické a efektivní využití vozidla (časové rámce, vzdálenosti, počty osob apod.). O změně cíle cesty, místech nástupu, trase, místech a počtu zastávek v průběhu cesty, včetně parkování vozidla rozhoduje výhradně řidič autobusu s ohledem na bezpečnost cestujících a v souvislosti s technickými možnostmi vozidla.
 • Odpovědnou a kontaktní osobou na straně KIDSOK je Petr Siegl, tel. 587 336 668. Kontaktní email pro úpravy a změny v rezervacích: autobus@kidsok.cz.

Kalendář obsazených termínů busu Olomouckého kraje