Od 1. 6. 2021 dojde k obnovení provozu víceúčelového autobusu v omezeném režimu do dalšího rozvolnění

K obnovení provozování víceúčelového autobusu dojde od 1. června 2021. Vzhledem k postupnému rozvolňování bude omezena přeprava pouze na 20 osob s možností navíc přepravit i 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku. Provoz autobusu bude probíhat na základě objednaných termínů zapsaných v rezervačním kalendáři. Při vstupu do vozidla a po celou dobu jízdy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor a chránit tak nejen své zdraví, ale i zdraví spolucestujících.