CestujOK je od 1. 2. 2021 již plně funkční

Vážení cestující,

webová aplikace CestujOK je od 1. 2. 2021 již plně funkční a obsahuje také zapracované nové změny tarifu.