CestujOK je od 1. 2. 2021 již plně funkční

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

webová aplikace CestujOK je od 1. 2. 2021 již plně funkční a obsahuje také zapracované nové změny tarifu.