Autobusy jezdí dál v režimu jarních prázdnin

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

S ohledem na formu, kterou vláda ČR zvolila pro návrat dětí do školských zařízení, a návazné rozhodnutí vedení Olomouckého kraje platí i po 25. květnu v rámci autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem režim jarních prázdnin. Důvodem je minimální využití spojů oproti standardní povinné školní docházce. Školní docházka je nyní založena na dobrovolnosti, děti jsou organizovány do skupin o omezeném počtu a pobyt ve škole neodpovídá standardnímu rozvrhovanému času výuky. Majoritně je výuka na několik posledních dní do uzavření klasifikace řešena formou distančního studia žáků a studentů.

Aktuálně vláda uvažuje o návratu do školských zařízení v omezené míře a na základě dobrovolnosti u žáků 2. stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od 8. června 2020. Žáci a studenti by tak měli možnost vrátit se do školských zařízení ještě v tomto školním roce. Předpokládá se ovšem pouze výuka ve formě konzultací a třídnických hodin, nikoli povinná s cílem zajištění povinného vzdělávání. S ohledem na opětovné přísné hygienické podmínky a další organizační záležitosti je vysoký předpoklad docházky pouze v některé dny v týdnu a na omezený čas po dobu několika málo dní.

Olomoucký kraj a KIDSOK proto žádají obce coby zřizovatele škol a s nimi i ředitele školských zařízení, aby našli co nejlepší využití stávající dopravní obslužnosti k dopravě žáků do škol, a to i za cenu mimořádné a dočasné úpravy režimu zahájení doby školní výuky.

Zástupci objednavatele dopravy se intenzívně zabývají všemi podněty, připomínkami a dotazy na dopravu dětí do obcí, rodičů a ředitelů škol a hledají taková řešení, aby mohlo vše fungovat bez problémů. Ve většině uváděných případů existuje alternativní řešení jízdou autobusy s mírným časovým posunem. Těch je potřeba využít prioritně.

Děkujeme všem za pochopení této i pro nás nepříjemné situace. Společně to ale zvládneme.