Prodloužení platnosti časových jízdenek (aktualizace 9. 4. 2020)

Vzhledem k mimořádné situaci, kdy se s platností od 16. 3. 2020 zastavila veřejná doprava do Uničova, Červenky a Litovle na základě opatření, které bylo vyvoláno nařízením Krajské Hygienické stanice Olomouckého kraje, se platnost časových jízdenek zakoupených před tímto vyhlášením prodlužuje a to o dobu trvání uzavření výše uvedených území (období 16. 3. 2020 – 29. 3. 2020).

UPOZORNĚNÍ

Platnost časových jízdních dokladů se prodlužuje pouze u měst dotčených nařízenou karanténou tzn. Uničov, Litovel, Červenka (zóny 81, 82)!