POZOR při nákupu jízdních dokladů u dopravce České dráhy a.s.

Vzhledem k možnosti volby mezi dvěma tarify – a to integrovaným Tarifem IDSOK a železničním Tarifem Českých drah TR10 – cestující:

  • nahlásí pokladní (popř. průvodčímu) v jakém Tarifu si přeje být odbaven,
  • při převzetí jízdenky se přesvědčí, zda mu byla vydána jízdenka dle jeho požadavků,
  • je oprávněn jízdenku odmítnout, nesouhlasí-li jízdenka s požadavkem.

V případě, že byste narazili na jakékoliv problémy při nákupu jízdních dokladů v pokladně, či neznalost tarifu pokladních, neprodleně nás písemně kontaktujte na náš email kidsok@kidsok.cz