Celostátní změna jízdních řádů IDSOK k 15. 12. 2019 a 1. 1. 2020

S účinností od 15. 12. 2019 a 1. 1. 2020 vstupují v platnost změny jízdních řádů veřejné dopravy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Žádáme touto cestou cestující, aby si ověřili, zda se změny nedotknou také jejich dopravního spojení.

Více zde:

Jízdní řády od 15. 12. 2019
Jízdní řády od 1. 1. 2020
Nejvýznamnější změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 15. 12. 2019