O informační linku IDSOK byl loni velký zájem

09. 01. 2019

Celkem 4 374 hovorů cestujících vyřídili v roce 2018 na telefonním čísle 588 88 77 88 pracovníci infolinky IDSOK (Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje).

Z uvedeného počtu celkem 2 447 hovorů směřovalo na Centrální dispečink IDSOK (informace o mimořádnostech v dopravě – předvolba číslo 1), 787 hovorů se týkalo informací o cenách jízdného a tarifu (předvolba číslo 2) a 1 140 hovorů bylo zodpovězeno dopravními specialisty pod hlasovou pod hlasovou volbou číslo 3 (informace o jízdních řádech, jejich změnách a dopravním spojení).

Kromě mimořádností (jako bylo zavedení slev v září nebo problémy se spuštěním nových jízdních řádů v lednu) cestující na Infolinku IDSOK v roce 2018 nejčastěji volali za účelem získání informací o zpoždění a poloze spojů IDSOK, plánovaných změnách jízdních řádů, uzavírkách v Olomouckém kraji, cenách jízdného, možnostech zakoupení nejrůznějších jízdních dokladů, možnostech přestupu mezi spoji na jeden jízdní doklad a ztrátách a nálezech osobních věcí ve vozidlech veřejné dopravy IDSOK.

Na telefonním čísle 588 88 77 88 se mohou cestující dotazovat v pracovních dnech od 5 do 22.30 hodin, mimo víkendy a dny pracovního klidu.


 

KIDSOK - Od roku 2012 s Vámi

Aktuality

V části olomouckého centra nepojedou tramvaje

11.03.2019

Od pátku 15. března 2019 do neděle 17. března proběhne v ulici 8. května poblíž nákupní galerie Moritz oprava tramvajové tratě. Stavební práce znemožní průjezd trmavají v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů. Dopravní podnik města Olomouce po dobu výluky upraví tramvajový i autobusový provoz. více »

Upozornění pro cestující veřejnost

11.03.2019

Z důvodu povětrnostních vlivů upozorňujeme cestující veřejnost na překážky (popadané stromy) na pozemních komunikacích a v důsledku toho na možné omezení autobusové dopravy ve všech oblastech Olomouckého kraje. více »

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish