Návrhy regionálních železničních jízdních řádů pro období 2018/2019

11. 06. 2018

Vážení cestující,

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven v § 40 postup pro přípravu a zpracování jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy. Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., zveřejnila dne 7. 6. 2018, návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2018/2019, který byl zveřejněn na webových stránkách verejnadoprava.kidsok.cz dole v sekci „Jízdní řády“. Jedná se o pracovní materiál, který bude na základě obdržených připomínek, podnětů a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty dopravci upravován.

Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 13. 7. 2018 (vizte www.kidsok.cz/kontaktni-informace/). V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj, tedy vlaky kategorií Os a Sp.

Děkujeme za Vaše připomínky.


 

KIDSOK - Od roku 2012 s Vámi

Aktuality

Zjišťuj, vyhledávej a cestuj OK

06.02.2019

Víte, že s pomocí vyhledávače pro cestující veřejnost CestujOK můžete snadno vyhledat spojení, informovat se o ceně jízdného, zjistit případnou dobu zpoždění a mnohem více. více »

Upozornění pro cestující veřejnost

04.02.2019

Z důvodu intenzivního sněžení upozorňujeme cestující veřejnost na kalamitní stav na pozemních komunikacích a v důsledku toho na možné omezení autobusové dopravy ve všech oblastech Olomouckého kraje. více »

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish