Nejčastější dotazy

Jak bude vypadat veřejná autobusová doprava v Olomouckém kraji od 1. ledna 2018? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji se opakující otázky. Další informace naleznete v našich Aktualitách a dalších materiálech na webových stránkách. 

Proč příměstské autobusy nebudou jezdit po všech zastávkách ve městech jako dosud?

Úkolem příměstské dopravy je zajistit cestujícím přesun mezi jednotlivými městy a obcemi. V případě, že je v sídlech městská hromadná doprava, neměly by linky jezdit souběžně. Důvodem je neefektivita takového systému. Jak MHD, tak i příměstská doprava jsou financovány z veřejných rozpočtů, neměly by si konkurovat, a naopak by se měly vzájemně doplňovat.

 

Autobusy z Olšan budou nově jezdit přes Bystročice, čímž se prodlouží jízdní doba. Co je důvodem?

Je to jednoznačně ekonomika celého systému. Není logické, aby z Olšan jezdil autobus přímo do Olomouce a druhý autobus obsluhoval Bystročice. Obě obce leží jen několik kilometrů od sebe a dělí je dálnice. Napravujeme tak jednu lokální nelogičnost vyplývající z někdejšího samostatného organizování veřejné dopravy podle okresů. Autobus, který u Olšan nenajede rovnou na dálnici, ale obslouží i další zastávky, pojede o necelých 10 minut déle.

 

Proč budou muset některé děti na Konicku jezdit vlakem, když jim dosud stačil autobus?

Aby byl celý systém efektivní, je nutné omezit souběh vlakového a autobusového spojení. Evropské předpisy a rovněž naše zákony nám ukládají, abychom v takových případech preferovali železnici. Kraj v tomto případně zajistil dobrou návaznost spojů prostřednictvím dispečinku v pracovní dny v době od 4.30 - 22:30 hodin, aby cestující včetně školáků mohli pohodlně přestupovat.

 

Autobusy přijíždějící do Olomouce ve směru od Hluboček, Doloplaz a Velké Bystřice budou nově zastavovat pouze na autobusovém nádraží a nepojedou dále do města. Co je důvodem?

Kromě výše zmíněného důvodu Olomoucký kraj vycházel z možností obsluhy některých důležitých uzlů, například hlavního vlakového nádraží a Tržnice. Kapacita přednádražního prostoru je vyčerpána, mimo jiné povolením, aby v něm zastavovaly dálkové autobusové linky soukromých dopravců.

Také možnost využívat Tržnici je z dlouhodobého pohledu omezená, a to kvůli plánované investiční výstavbě v této lokalitě. Olomoucký kraj plánuje trasy autobusových linek s desetiletou perspektivou, a proto musí vzít v úvahu i tyto plány.

 

Tarif IDSOK, kde ho mohu využívat?

Na celém území Olomouckého kraje a v některých přeshraničních linkách v osobních a spěšných vlacích, příměstských autobusech i všech MHD v kraji  mohou cestující využívat zvýhodněné jízdné IDSOK. Významným bonusem je takzvaná KOMBI ZÓNA, kde cestující nemusí již řešit, jakým druhem dopravy se dostanou do svého cíle, pokud pravidelně cestují, pořídí si předplatní časový kupón (týdenní, měsíční).

 

Platit kartami bude možné ve všech autobusech IDSOK?

Všechny autobusy příměstské dopravy budou vybaveny platebními terminály akceptujícími bezkontaktní karty, takže bude možné v nich hradit jízdné tímto moderním způsobem. Z pohodlí domova lze využít k předplacenému jízdnému i e-shop. Jízdenku prozatím nebude možné hradit bezkontaktně v městské hromadné dopravě v Olomouci, nicméně doklady IDSOK v nich platit budou, a to včetně časových kuponů na bankovních kartách. Dopravní podnik města Olomouce pro tyto účely vybaví své revizory čtečkami. Pokud víme, do konce 1. pololetí roku 2018 by měl být zařízeními pro platbu bankovní kartou jednorázového jízdného vybavena i vozidla DPMO.

 

Jak se změní vozový park? Budeme jezdit modernějšími autobusy?

Smlouvy s dopravci jim ukládají investovat také do autobusů. Cestující nebude smět vozit autobus starší než 10 let a průměrné stáří vozidel nesmí překročit 5 let. Každé vozidlo bude vybaveno vnitřními LCD monitory, kde budou cestující například informováni o aktuálních zastávkách linky. Během desetiletého smluvního vztahu se postupně vymění všechna vozidla. Každý nový autobus přitom bude muset být bezbariérový, což usnadní cestování občanům s handicapem, ale i rodičům s kočárky či seniorům.

 

Nový systém vychází z koncepce zpracované odborníky. Ale brali autoři v úvahu lokální specifika?

Navržená koncepce byla samozřejmě diskutována i se starosty obcí, kteří měli k nové organizaci veřejné autobusové dopravy řadu připomínek. V odůvodněných případech jim Olomoucký kraj vyšel vstříc a původní návrh upravil. I nyní jsme v intenzivním kontaktu s obcemi i jednotlivými cestujícími a řešíme jejich poznatky nebo připomínky. Změny v průběhu platnosti jízdních řádů lze případné úpravy řešit v každém roce a to v celostátních termínech březnu a červnu

 

Jak se změní zastavování autobusů na zastávkách v Hranicích?

V rámci přípravy nového konceptu veřejné linkové dopravy proběhla jednání s městem Hranice o zastavování linek na jednotlivých zastávkách vyhovující z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu při současném zachování charakteru dopravní obslužnosti. V některých případech byly zastávky navráceny oproti původnímu návrhu, především na požadavky starších občanů. 

Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
english